Categories
Hovedside

Nyheter i padleboken.no

Nye oppdateringer er nå gjort tilgjengelige i padleboken:

 • Mulighet for hver bruker å legge inn egne private kajakker med navn og plassering for å loggføre bruk på hver forskjellige kajakk. Legger en ikke inn egne kajakker får en kun opp valget PRIVAT som førstevalg.
 • Link til egen brukerprofil på toppen virket ikke fra annet enn hovedmeny før, dette er ordnet
 • Klubben kan velge å ha KUN logo uten navn i toppen på siden. Slås av og på fra klubbadmin
 • Status bildet viser nå også padlerens egen private kajakker med lengde
 • Status bildet viser lengde padlet med favoritt kajakkene.
 • Private kajakker vises også for admin når admin skal redigere privat brukers registrering.
 • Private kajakker har mulighet for lengre ut-periode mtp HMS tiltak at ikke etterlysning sendes for tidlig. Styres av brukeren selv ved uttak av båt.
 • Under tur registrering når en viser historiske eventer så kan en nå velge år, og sorteringen er nyeste først.
 • Hovedmenyen har fått skille mellom admin knapper og resten av knappene.
 • HMS skjema evaluering har fått ny design
 • Opplistingen av kajakker som trenger reparasjon sortere på MERKET nummer på kajakk for å samle alle reparasjoner til en og samme kajakk under hverandre.
 • Ved oppnåelse av distansemerke så blir brukeren gratulert, distansemerket vises også nå i status bildet.
 • Ved utlån på arrangement og arrangementet går over flere dager så settes låneperioden til samme som arrangementet har om det er større enn det brukeren har valg selv.

Flere oppdateringer kommer iløpet av sommeren!