Categories
Hovedside

SMS-løsningen på plass

Etter en del planlegging er nå SMS løsningen på plass. Løsningen hjelper på lasten til klubbene ved at de medlemmene som glemmer å registrere seg inn vil få en påminnelse med link en halvtime før klubben får varsel!

Dermed får medlemmene som glemmer å registrere seg inn en mulighet til å etter-registrere seg før varsel til klubben blir sendt. Registrerer de seg så vil ikke varsel til styret bli sendt.