Kan klubben ha utlån over flere dager uten at det går varsel til klubb/padler

Ja, dette går fint. Klubben må sette opp en profil i KLUBBADMIN for hvor langt utlån de skal godta og hvilke intervaller de skal ha lagt inn før varsler går via SMS/Epost.

Etter at klubben har valgt dette, kan det settes en standard i klubben som gjelder alle brukere.

Skulle det vise seg at noen spør om lengre perioder, så kan dette styres/innvilges individuelt i BRUKERADMIN på den enkelte brukeren fra ADMIN siden til klubben.